Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό τον ιστότοπο προορίζονται μόνο για πληροφόρηση και ενημέρωση. Σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την επικοινωνία με ένα επαγγελματία υγείας. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή προβληματισμό που τυχόν έχετε σχετικά με τον διαβήτη ή κάποιο άλλο θέμα υγείας, απευθυνθείτε σε ένα εξειδικευμένο επαγγελματία υγείας.