Το άτομο που φροντίζετε εμφανίζει αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα?

Το άτομο που φροντίζετε εμφανίζει αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα?

Εμφανίζει αυξομειώσεις των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο;

Τα άτομα με διαβήτη μπορεί να εμφανίσουν αυξομειώσεις των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα.1,2 Αυτές οι αυξομειώσεις ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία του ατόμου με διαβήτη, καθώς επίσης και στη συμπεριφορά του/της. Το αγαπημένο σας πρόσωπο μπορεί να ακολουθεί σωστά τις συστάσεις του γιατρού και να δίνει τον καλύτερό του εαυτό για τη διαχείριση του διαβήτη, αλλά να μην μπορεί να θέσει υπό έλεγχο το σάκχαρο αίματος, όπως θα επιθυμούσε.

Η κατανόηση των αυξομειώσεων του σακχάρου στο αίμα και ο τρόπος αναγνώρισής τους θα σας βοηθήσει στην υποστήριξη του αγαπημένου σας προσώπου.

Η λίστα ερωτημάτων μπορεί να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε τις αυξομειώσεις των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα και να κατανοήσετε τις επιλογές που υπάρχουν. Η συζήτηση με ένα γιατρό μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε τις απαραίτητες τροποποιήσεις που μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά.

Οι συνέπειες των αυξομειώσεων του σακχάρου στο αίμα

Ο μη ελεγχόμενος διαβήτης μπορεί να θέσει το αγαπημένο σας πρόσωπο σε κίνδυνο εμφάνισης επιπλοκών1 ενώ οι αυξομειώσεις των επιπέδων του σακχάρου στο αίμα μπορεί επίσης να έχουν επιπτώσεις και στην διάθεσή του, με αποτέλεσμα να αισθάνεται πεσμένος/η ή θλιμμένος/η. Η σχετιζόμενη με το διαβήτη κατάθλιψη μπορεί επίσης να επηρεάσει την ικανότητα ενός ατόμου με διαβήτη να διαχειριστεί σωστά τα επίπεδα του σακχάρου στο αίμα και επομένως να δημιουργήσει έναν φαύλο κύκλο, όπου η κατάθλιψη επηρεάζει την ικανότητα ελέγχου του σακχάρου και στη συνέχεια ο ανεπαρκής έλεγχος του σακχάρου να κάνει το άτομο με διαβήτη να αισθάνεται ακόμα πιο άσχημα. Συχνά η σχετιζόμενη με το διαβήτη κατάθλιψη δεν γίνεται αντιληπτή και δεν αναγνωρίζεται όπως θα έπρεπε.3–5

Ως φροντιστής, η προσπάθεια που καταβάλετε για τη φροντίδα ενός αγαπημένου προσώπου με διαβήτη μπορεί να έχει συνέπειες και σε σας, όπως εξουθένωση δηλ. σωματική και συναισθηματική εξάντληση και πολλά άλλα.6

1. Βρετανική Ομάδα Διερευνητικής Μελέτης του Διαβήτη (UKPDS). The Lancet Vol 352, Sept 1998
2. Diabetes.co.uk. Συμπτώματα χαμηλού και υψηλού επιπέδου γλυκόζης στο αίμα: http://www.diabetes.co.uk/high-low-blood-sugar-symptoms.html; - Access date: 24 Sept 2015
3. Lloyd C. The effects of diabetes on depression and depression on diabetes. Diabetes Voice 2008;53:23-26;
4. Penckofer S, et al. Diabetes Technol Ther 2012;14(4):303–310;
5. Rizzo MR, et al. Diabetes Care 2010;33(10):2169–2174;
6. Wahowiak L. Coping with caregiver burnout. Diabetes Forecast, February 2013: http://www.diabetesforecast.org/2013/feb/coping-with-caregiver-burnout.html. Ημερομηνία προσπέλασης: 24 Σεπτεμβρίου 2015